privacyverklaring

Privacyverklaring


Thermaecentrum Phoenix bvba, Steenweg op Sint-Truiden 442, 3401 Landen, BTW BE 0465 372 544, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op onze website www.saunaphoenix.be en tussen Thermaecentrum Phoenix en haar (potentiƫle) klanten.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kan u ons steeds contacteren via info@saunaphoenix.be


1) Verwerkingsdoeleinden


Thermaecentrum Phoenix verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van:


  • Klanten die ons bezoeken en een rekening openen waar saunabezoek, horecaverbruik, enz.. op verzameld wordt om bij het verlaten van het complex te kunnen afrekenen bij de klant.
  • Klanten die een beurtenkaart of jaarkaart aankopen.
  • Klanten die een factuur wensen voor hun boekhouding.
  • levenanciers.
  • Klanten die hun ingeschreven hebben op onze nieuwsbrief.


2) Rechtgrond(en) van de verwerking


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a) De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


3) Overmaken aan derden


Indien dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant gedeeld worden met andere ontvangers die onrechtstreeks in contact staan met Thermaecentrum Phoenix bvba. Thermaecentrum Phoenix bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


4) Bewaarperiode


De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


5) Recht van inzage, verbetering, verwijdering en gegevensoverdracht


Conform de Algemene Vorordening gegevensbescherming beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U kan uw rechten uitoefenen door een mail te sturen aan info@saunaphoenix.be


6) Klacht


Voor elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of bijkomende informatie kan u zich wenden tot:

-info@saunaphoenix.be

-De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ( Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.     www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Tel: 011 / 58 03 88   -   info@saunaphoenix.be   -   Steenweg op Sint-Truiden 442, 3401 Landen

SiteLock